رمزگذاری دیفرانسیل تصویر
به شما امکان می دهد تا با مقایسه اطلاعات رنگی یک تصویر در برابر داده های رمزگذاری شده ، فایل ها را رمزگذاری کنید تا یک تصویر انتزاعی جدید ایجاد شود. هنگامی که زمان بازیابی داده های انتزاعی شده است ، به سادگی تصویر پایه و تصویر انتزاعی را انتخاب کنید ، سپس کلید امنیتی را برای بازیابی فایل رمزگذاری شده وارد کنید.

UltraIDE می تواند یک راه حل ایده آل برای ذخیره و حمل مواد حساس مانند باشد:
中国汉斯 | 中國傳統的 | català | deutsche | english | español | français | Ελληνικά | italiano | 日本語 | 한국어 | فارسی | português | русский | українська
© 2022 ultraide.com